Reforma psychiatrické péče

Reforma psychiatrické péče

Reforma psychiatrické péče je proces změny péče o lidi s duševním onemocněním a přechod od velkých zařízení jako jsou vysoko kapacitní psychiatrické nemocnice, k rozvoji péče poskytované v přirozeném prostředí prostřednictvím podpory komunitních služeb. Cílem je poskytování péče v běžných životních podmínkách a snižování ústavních kapacit.

Strategie reformy psychiatrické péče si již několikátým rokem klade za cíl nejen zvýšení kvality a spokojenosti uživatelů služeb psychiatrické péče, omezení stigmatizace, jak přímo osob s duševním onemocněním, tak i samotného oboru psychiatrie. Hlavní myšlenkou strategie je zlepšení komunikace odborné veřejnosti s duševně nemocnými a jejich rodinami, rozvoj komunitních služeb a posilování individuální přístupu k ZOTAVENÍ.

Zotavení je hluboce individuální a jedinečný proces přijímání změn, hodnot, postojů, rolí a pocitů, jak žít plnohodnotný, uspokojující život i s omezeními, která přináší duševní onemocnění. Cílem je podpora uživatele ve všech směrech, zejména v udržení či znovunaplnění rolí společenských, rodinných, sociálních a pracovních. Každý z nás se zotavuje z různých věcí různě a nezáleží to pouze na zdravotním stavu, ale i na řadě dalších okolností. Velkou roli zaujímají: zkušenosti, temperament, charakterové rysy, rodina, přátelé, práce, prostředí našeho života, včetně toho, že i na léčbu reaguje každý jinak. Nejdůležitější součásti procesu zotavení je příběh uživatele, který se vztahuje k jeho životu, ne k jeho nemoci.  Je to způsob, jak žít spokojený, nadějeplný a přínosný život přes všechna omezení způsobená nemocí.

K Reformě psychiatrické péče se jako organizace hrdě hlásíme a v rámci našich možností se snažíme co nejvíce naplňovat její myšlenky.