Fokus Turnov

Podporujeme lidi s duševním onemocněním na cestě k zotavení

Sociálně terapeutické dílny

Sociálně terapeutické dílny

STD jsou sociální službou pro osoby s duševním onemocněním poskytovaná v sídle organizace FOKUS Turnov. Je to služba zaměřená na rozvoj klienta, jeho adaptaci na prostředí, aktivizaci a pomoc se stanovením a udržením osobního cíle. S každým jednáme individuálně na základě jeho potřeb, spolupráce je dobrovolná a bezplatná. Klientům nabízíme bezpečné zázemí, profesionální, a však vlídný přístup, pestrou řadu pracovních programů i volnočasových aktivit.

Dlouhodobou praxí se ukázalo, že zařazení do pracovně rehabilitačních programů je velmi efektivní pro stabilizaci zdravotního stavu, vede ke zvýšení kvality života i k lepšímu sebehodnocení. V kombinaci s cílenou přípravou na práci mimo chráněné podmínky a podporou získat práci na volném trhu dochází i k méně častým krizím způsobeným špatnou ekonomickou situací klientů.

Důvěra

Osamostatnění

Osobní přístup

Motivace

Pochopení

Zázemí

Podpora