Sociálně terapeutické dílny

Sociálně terapeutické dílny

STD jsou sociální službou pro osoby s duševním onemocněním poskytovaná v sídle organizace FOKUS Turnov. Je to služba zaměřená na rozvoj klienta, jeho adaptaci na prostředí, aktivizaci a pomoc se stanovením a udržením osobního cíle. S každým jednáme individuálně na základě jeho potřeb, spolupráce je dobrovolná a bezplatná. Klientům nabízíme bezpečné zázemí, profesionální, a však vlídný přístup, pestrou řadu pracovních programů i volnočasových aktivit.

Dlouhodobou praxí se ukázalo, že zařazení do pracovně rehabilitačních programů je velmi efektivní pro stabilizaci zdravotního stavu, vede ke zvýšení kvality života i k lepšímu sebehodnocení. V kombinaci s cílenou přípravou na práci mimo chráněné podmínky a podporou získat práci na volném trhu dochází i k méně častým krizím způsobeným špatnou ekonomickou situací klientů.

Již máme zařízené nové prostory, a proto jsme připravili i nové aktivity pro naše klienty. Přijďte se na nás podívat a vyzkoušet si činnost z naší nabídky, nebo jen tak pobejt. Můžete nás naštívit v pracovních dnech kdykoli mezi 8, a 16. hodinou v Polyfunkčním  komunitním centru ve Skálově ulici (za Novou radnicí).
 
Program služby Sociálně terapeutcké dílny je určen pro osoby s duševním onemocněním a může být dle individuálních potřeb upravován.
 

Důvěra

Osamostatnění

Osobní přístup

Motivace

Pochopení

Zázemí

Podpora