Polyfunkční komunitní centrum

Polyfunkční komunitní centrum

V roce 2021 se FOKUS, po letech snažení mnoha zainteresovaných osob, organizací a v neposlední řadě i města Turnov, dočkal nového sídla a krásného zázemí.  Samotný objekt je majetkem města, vybavení budovy a zahrada jsou financovány z dotací a grantů, převážně z projektu IROP.

Nové zázemí však tímto nezískal jen FOKUS, ale budova slouží komunitám i široké veřejnosti. 

Konzultační místnost je využívána jako poradenské a kontaktní místo pro spřátelené organizace, se kterými spolupracujeme

Komunitní místnost slouží jako multifunkční prostor pro setkávání komunit, pro pořádání besed a programů, pro prodej výrobků z dílen FOKUSu, je nácvikovým a socializačním místem pro klienty před nástupem do chráněného nebo podporovaného zaměstnání, bezpečným útočištěm pro všechny bez rozdílu.

Součástí pozemku je zahrada, se kterou máme velké plány, o kterých píšeme v samostatné sekci Komunitní zahrada

Pevně doufáme, že i Vy si k nám cestu najdete a podpoříte nás v naší snaze o destigmatizaci duševně nemocných…

Milý a přátelský kolektiv

Příjemné prostředí

Zahrada

zapojení dobrovolníků

Vzdělávání