Fokus Turnov

Podporujeme lidi s duševním onemocněním na cestě k zotavení

Polyfunkční komunitní centrum

Polyfunkční komunitní centrum

V roce 2021 se FOKUS, po letech snažení mnoha zainteresovaných osob, organizací a v neposlední řadě i města Turnov, dočkal nového sídla a krásného zázemí.  Samotný objekt je majetkem města, vybavení budovy a zahrada jsou financovány z dotací a grantů, převážně z projektu IROP.

Nové zázemí však tímto nezískal jen FOKUS, ale budova slouží komunitám i široké veřejnosti. Konzultační místnost je využívána jako poradenské a kontaktní místo pro spřátelené organizace. 

Komunitní místnost slouží jako multifunkční prostor pro setkávání komunit, pro pořádání besed a programů, pro prodej výrobků z dílen FOKUSu, je nácvikovým a socializačním místem pro klienty před nástupem do chráněného nebo podporovaného zaměstnání, bezpečným útočištěm pro všechny bez rozdílu.

Pevně doufáme, že i Vy si k nám cestu najdete a podpoříte nás v naší snaze o destigmatizaci duševně nemocných…

Milý a přátelský kolektiv

Příjemné prostředí

Zahrada

zapojení dobrovolníků

Vzdělávání