Fokus Turnov

Podporujeme lidi s duševním onemocněním na cestě k zotavení

Centrum denních služeb

Centrum denních služeb

CDS je druhou ambulantní službou poskytovanou organizací FOKUS v rámci Polyfunkčního komunitního centra. Pro osoby s mentálním či kombinovaným postižením zde připravujeme náplň dne, dbáme na osobní rozvoj každého jednotlivého klienta, a to s přihlédnutím k jeho potřebám, možnostem a prioritám. Rozvíjíme motorické schopnosti pomocí kreativních a rukodělných aktivit, klienti se učí fungovat v kolektivu i každý sám, vzdělávají se zábavnou formou, konzervují hygienické návyky a péči o sebe i domácnost. K tomu všemu využíváme krásných a pro klienty uzpůsobených prostor nové budovy – především víceúčelový prostor pro vzdělávání, stolní hry a společné aktivity, šicí, keramickou a tkalcovskou dílnu pro kreativní práci a kontakt s materiálem, údržbářskou dílnu pro práci se dřevem a k osvojení základních manuálních činností. Dále máme k dispozici zahradu, chodíme na procházky, jezdíme na výlety, učíme se nakupovat, vařit, cestovat, třídit odpad a užívat života.

Službu CDS si uživatel hradí, a to fixní cenou za hodinu přítomnosti ve službě, maximálně však do výše svého měsíčního příspěvku na péči.

Dobrá nálada

Pravidelný režim

Podmínky uzpůsobené zdravotnímu postižení

Motivace

Zázemí

Sebeobsluha