Centrum denních služeb

Centrum denních služeb

Služba Centrum denních služeb je k dispozici každý všední den (mimo státních svátků) od 7 do 15 hodin v novém Polyfunkčním komunitním centru ve Skálově ulici 2336 (za Novou radnicí). Služba je pro klienty uzavřena dva týdny v roce. První týden je o letních prázdninách a je navázán na dva státní svátky (5. a 6. července), druhý týden je mezi vánočními svátky a Novým rokem.

KONTAKT:

Lucie Černohouzová, Dis. – vedoucí služby
telefon: 770 676 797
e-mail: cds@fokusturnov.cz

CDS je druhou ambulantní službou poskytovanou organizací FOKUS v rámci Polyfunkčního komunitního centra. Pro osoby s mentálním či kombinovaným postižením zde připravujeme náplň dne, dbáme na osobní rozvoj každého jednotlivého klienta, a to s přihlédnutím k jeho potřebám, možnostem a prioritám. Rozvíjíme motorické schopnosti pomocí kreativních a rukodělných aktivit, klienti se učí fungovat v kolektivu i každý sám, vzdělávají se zábavnou formou, konzervují hygienické návyky a péči o sebe i domácnost. K tomu všemu využíváme krásných a pro klienty uzpůsobených prostor nové budovy – především víceúčelový prostor pro vzdělávání, stolní hry a společné aktivity, šicí, keramickou a tkalcovskou dílnu pro kreativní práci a kontakt s materiálem, údržbářskou dílnu pro práci se dřevem a k osvojení základních manuálních činností. Dále máme k dispozici zahradu, chodíme na procházky, jezdíme na výlety, učíme se nakupovat, vařit, cestovat, třídit odpad a užívat života.

Službu CDS si uživatel hradí, a to fixní cenou za hodinu přítomnosti ve službě, maximálně však do výše svého měsíčního příspěvku na péči.

Dobrá nálada

Pravidelný režim

Podmínky uzpůsobené zdravotnímu postižení

Motivace

Zázemí

Sebeobsluha