Duševní hygiena

Duševní hygiena

Duševní hygienou se rozumí boj nebo také prevence proti výskytu duševních nemocí.

Zabývá se lidmi na hranici mezi zdravím a nemocí, u něhož se projevují stále vážnější příznaky narušení duševní rovnováhy. Duševní hygiena se věnuje i lidem nemocným. Přináší jim podněty k dodržování duševní pohody v době mimořádného vypětí a ukazuje, jak je možno dodržováním zásad duševní hygieny lépe a s větším úspěchem vzdorovat nemocem.

Většina otázek, kterými se duševní hygiena zabývá patří do problematiky psychologie zdraví.

Zásady pro udržení duševního zdraví: