O nás

HISTORIE FOKUSU

Fokus Turnov je nestátní nezisková organizace, která vznikla v roce 1994 a od té doby je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a také významným partnerem v oblasti komunitních služeb v celém regionu.  Fokus Turnov byl založen jako jeden z prvních v síti Fokusů, které působí v 7 krajích po celé ČR.

Poskytujeme péči o osoby:

s duševním onemocněním

Naším posláním je přímá podpora lidí se zkušeností s duševním onemocněním, aby mohli žít ve svém přirozeném prostředí. Základním kritériem našich služeb je naplňování potřeb každého konkrétního člověka, jeho udržení v rodině, v komunitě, na pracovišti, v úzkém kontaktu s nejbližším okolím, a to i přes mnohdy složitou situaci a vážný zdravotní stav. Samozřejmostí je spolupráce s odborníky ze zdravotnictví, návazných sociálních služeb, zaměstnávání, vzdělávání i volnočasových aktivit. Věříme ve schopnosti lidí s duševním onemocněním žít plnohodnotný život svobodně, s možností rozhodovat o sobě, svých životních rolích i léčení. Naším společným cílem je ZOTAVENÍ.

s mentálním postižením a kombinovaným postižením

Naším posláním je podpora lidem s mentálním a kombinovaným postižením, kteří potřebují bezpečný prostor pro seberealizaci a dostatek příležitostí zapojit se do různorodých pracovních činností. Nabízíme jim dlouhodobou a pravidelnou podporu  ve zdokonalování pracovních a sociálních dovedností, které jim pomohou v zařazení do běžného života. Vycházíme z přístupu, že lidé s mentálním postižením mají stejná práva a že by jim mělo být umožněno vést ve všech oblastech běžný život. Podporujeme jejich právo na sebeurčení a samostatné rozhodování tím, že vytváříme prostor pro jejich vlastní rozhodování a to i v oblasti vztahů, partnerství a sexuality.

Máme vlastní zázemí

Jsme plně mobilní

Aktivně se podílíme na reformě psychiatrické péče

Spolupracujeme s veřejnou správou

Usilujeme o destigmatizaci a deinstitucionalizaci

Naše týmy jsou multidisciplinární