Služby

Služby

Jste osobou s duševním onemocněním nebo mentálním či kombinovaným postižením? Je vám více než 16 let? Potřebujete na své cestě ke zotavení podpořit? Nebo máte ve svém okolí někoho takového? Nebojte se na nás obrátit a společně najdeme nejvhodnější řešení.

KOMUNITNÍ SLUŽBY

Péče, kterou lze nazývat komunitní využívá terapeutický a rehabilitační přístup a poskytuje pomoc nebo podporu lidem se zdravotním postižením. K tomu využívá komunitních sociálních služeb, veřejně dostupných služeb a další možnosti podpory. Princip, který provází myšlenku komunitní péče od samého počátku, je zejména zaměření se na využití přirozených zdrojů podpory a pomoci v komunitě, podpora sociálního začlenění a posílení důstojnosti a s tím i spojených občanských práv. Zaměřuje se na posílení zdravých stránek osobnosti a k tomu využívá bio-psycho-sociální model nemoci.

Komunitní psychiatrickou péči zajišťuje především komunitní služba. Je to sociální služba, která pomáhá člověku se zdravotním postižením žít ve svém přirozeném prostředí a běžným způsobem života. Nejčastější formy poskytování komunitní služby jsou terénní forma (např. Podpora samostatného bydlení, Sociální rehabilitace), ambulantní forma (Sociálně terapeutické dílny, Sociální rehabilitace, Sociální podnik, Chráněná dílna) a také pobytové služby (Chráněné bydlení, Domy se zvláštním režimem). Sociální služby komunitního typu jsou poskytovány individuálně a jsou přímo zaměřeny na individuální potřeby uživatele.

Podstatou komunitních služeb je vycházet z celostního pohledu na člověka, na jeho potřeby a na prostředí ve kterém žije.

Přejeme si, aby komunita v Turnově nebyla jen obecným pojmem. Máme za to, že je třeba neustále otevírat diskuzi na téma duševní onemocnění, duševní zdraví nebo duševní hygiena směrem k turnovské veřejnosti. Právě z těchto důvodů jsme se rozhodli pořádat happening (NE)BLÁZNI, TURNOVE!

Sociálně terapeutickÉ dílnY

Centrum denních služeb

Podpora samostatného bydlení

SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Připravujeme