Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace

Kontaktní místo služby “Sociální rehabilitace” je na adrese Skálova 84 (naproti muzeu). Služba funguje každý všední den od 8 do 16 hodin nebo dle předchozí domluvy.

KONTAKT:
Šárka Bezušková Střížková, DiS. , vedoucí služby
telefon: 774 129 894
e-mail: bezuskova@fokusturnov.cz

Kdo se na nás může s důvěrou obrátit?
Ti, kteří trpí psychickými problémy nebo závažným duševním onemocněním a v důsledku akutní krize se ocitli v nějaké nepříznivé a obtížné situaci.
Nabízíme pomoc lidem z ORP Turnov.

Co to vlastně je Sociální rehabilitace?
Je to bezplatná služba, kterou FOKUS Turnov poskytuje a jde nám stručně řečeno o to, aby se lidé s psychickými problémy a závažným duševním onemocněním postupně zotavili z nějaké nepříjemné situace a období natolik, že budou nezávisle na ostatních schopni žít tak, jak chtějí a jak jim to jejich možnosti a situace dovolí.

O co nám společně půjde?
NAŠE SPOLEČNÉ ÚSILÍ POVEDE K OSOBNÍMU CÍLI, KTERÝ SI KLIENT SÁM NA ZAČÁTKU STANOVÍ.

O jaké další dílčí kroky se budeme snažit:

  • Klient má stabilizované fyzické i psychické zdraví o ohledem na jeho možnosti a schopnosti. Ví, jak je na tom zdravotně a jaké má možnosti podpory a dovede s těmito informacemi pracovat.
  • Umí se o sebe v rámci svých možností a schopností postarat. Je finančně zajištěn, dovede sám žít v domácnosti a je schopen se o domácnost postarat, umí si sehnat potřebné informace.
  • Má fungující vazby a vztahy s rodinnými příslušníky, přáteli a kolegy.
  • Umí aktivně využívat volný čas a využívá ho tak, aby mu byl ku prospěchu.

Jak sociální rehabilitace probíhá v praxi?
Můžeme pracovat terénní nebo ambulantní formou a to vždy od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin.

Máme k dispozici síť spolupracovníků a odborníků z různých oblastí. Jsou to například ambulantní psychiatři, jiná sociální zařízení, úřady, policie, zdravotnická zařízení a další. To nám dává možnost pracovat „na všech frontách“.

K naplňování činností dochází prostřednictvím individuálních plánů (plán průběhu služby). Při uzavření dohody o poskytování služby se s uživatelem mapuje jeho sociální situace, a také jeho potřeby. Dle těchto údajů se vytváří Individuální plán s činnostmi a cíli, které budou v rámci poskytování služby realizovány. Podpora je poskytována jedním či více pracovníky služby dle situace (náročná situace, společenská schůzka s rodinou, bezpečí pracovníka anebo uživatele atd.)

Důvěra

Osamostatnění

Osobní přístup

Motivace

Pochopení

Zázemí

Podpora