Zaměstnávání

Zaměstnávání

Dle typu onemocnění uživatel využívá některou ze služeb, a však v každé z nich je podporován na cestě k zotavení a osamostatnění. Jedním z nástrojů je příprava na pravidelné docházení do zaměstnání a pomoc s hledáním práce odpovídající možnostem a potřebám klienta.

První možností můžou být chráněné dílny přímo pod hlavičkou FOKUS Turnov , dále pak chráněné dílny, případně sociální podnik, provozovaný jiným zaměstnavatelem v Turnově nebo v okolí bydliště uživatele.

Práce v přátelském kolektivu

Pracovní tempo uzpůsobené možnostem a zdravotnímu stavu

Volná pracovní doba

Motivující finanční odměna

Osamostatnění

Chráněné bydlení

Chráněné bydlení je služba poskytovaná dlouhodobě duševně nemocným, kteří ztratili dovednosti potřebné k samostatnému bydlení. 
Služby jsou zaměřeny na klienty, kteří byli dlouhodobě hospitalizovaní v psychiatrické léčebně (tzn. déle jak jeden rok) a během hospitalizace ztratili dovednosti, které jsou potřebné pro samostatné bydlení. Služba je současně zaměřena na klienty, kteří žijí u svých příbuzných (nejčastěji rodičů) a nemají možnost plně uplatnit, popř. se naučit, dovednosti nutné k bydlení.

V Turnově bohužel službu chráněného bydlení zatím nemáme, ale klientům pomáháme nalézt řešení v Liberci, Mladé Boleslavi nebo České Lípě.