Komunitní služby

Komunitní služby

Péče, kterou lze nazývat komunitní využívá terapeutický a rehabilitační přístup a poskytuje pomoc nebo podporu lidem se zdravotním postižením. K tomu využívá komunitních sociálních služeb, veřejně dostupných služeb a další možnosti podpory. Princip, který provází myšlenku komunitní péče od samého počátku, je zejména zaměření se na využití přirozených zdrojů podpory a pomoci v komunitě, podpora sociálního začlenění a posílení důstojnosti a s tím i spojených občanských práv. Zaměřuje se na posílení zdravých stránek osobnosti a k tomu využívá bio-psycho-sociální model nemoci.

Komunitní psychiatrickou péči zajišťuje především komunitní služba. Je to sociální služba, která pomáhá člověku se zdravotním postižením žít ve svém přirozeném prostředí a běžným způsobem života. Nejčastější formy poskytování komunitní služby jsou terénní forma (např. Podpora samostatného bydlení, Sociální rehabilitace), ambulantní forma (Sociálně terapeutické dílny, Sociální rehabilitace, Sociální podnik, Chráněná dílna) a také pobytové služby (Chráněné bydlení, Domy se zvláštním režimem). Sociální služby komunitního typu jsou poskytovány individuálně a jsou přímo zaměřeny na individuální potřeby uživatele.

Podstatou komunitních služeb je vycházet z celostního pohledu na člověka, na jeho potřeby a na prostředí ve kterém žije.

Přejeme si, aby komunita v Turnově nebyla jen obecným pojmem. Máme za to, že je třeba neustále otevírat diskuzi na téma duševní onemocnění, duševní zdraví nebo duševní hygiena směrem k turnovské veřejnosti. Právě z těchto důvodů jsme se rozhodli pořádat happening (NE)BLÁZNI, TURNOVE!