Fokus Turnov

Podporujeme lidi s duševním onemocněním na cestě k zotavení

Domů

FOKUS Turnov, z.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je pomáhat občanům s duševním onemocněním a mentálním postižením při jejich začleňování do společnosti.

Duševní hygiena

Znamená boj a prevence proti výskytu duševních nemocí.

Komunitní služby

Využívají terapeutický a rehabilitační přístup a poskytují pomoc a podporu.

Reforma psychiatrické péče

Jedná se o proces změny péče o lidi s duševním onemocněním.

Vzdělávání

Při vzdělávání využíváme mnoho organizací pořádající  kurzy.

Deinstitucionalizace a destigmatizace

Jedná se o proces nebo přechod od ústavní ke komunitní péči.

Knihovna

Naše knihovna má mnoho zajímavých titulů ze sociální oblasti.

Spolupráce

Organizace FOKUS Turnov, z.s. úzce spolupracuje s mnoha dalšími subjekty.

Podpořte nás

Vaše podpora je pro nás velmi důležitá.
Děkujeme za ni.

V roce 2021 nás finančně podpořili:

LIBERECKÝ KRAJ finančně přispěl na provoz Sociálně terapeutických dílen, Podpory samostatného bydlení a Centra denních služeb.

MĚSTO TURNOV pravidelně finančně podporuje registrované sociální služby organizace prostřednictvím svého sociálního fondu.

MĚSTO JILEMNICE přispělo na provoz služby Podpora samostatného bydlení.

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD přispělo na provoz služby Podpora samostatného bydlení.

NADACE EURONISA přispěla na pořízení výtvarných potřeb do ambulantních služeb v rámci projektu „Vstříc potřebným“.

FOKUS Turnov, z. s. byl finančně podpořen z projektu  „Vybavení zázemí pro sociální služby spolku FOKUS Turnov“ CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0014291 v rámci 62. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, Specifický cíl 4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Dodavatelem kompletního vybavení zázemí se stala turnovská firma Zpromotion s.r.o.

Cílem projektu je vybavení novostavby v ulici Skálova pro kvalitní poskytování ambulantních sociálních služeb spolkem FOKUS Turnov. Za tímto účelem zde budou poskytovány služby Centrum denních služeb a Sociálně terapeutické dílny. Záměrem projektu je zajistit adekvátní zázemí pro uživatele a rovněž zaměstnance spolku FOKUS Turnov, z. s. a tím i zlepšení kvality poskytovaných služeb. Zvýšení pohodlí klientů zároveň umožní pracovat s jednotlivci tvořícími komunitu, za účelem zlepšení jejich sociální situace.

              

 

V roce 2020 nás finančně podpořili:

LIBERECKÝ KRAJ finančně přispěl na provoz Sociálně terapeutických dílen, Podpory samostatného bydlení a Centra denních služeb

MĚSTO TURNOV pravidelně finančně podporuje registrované sociální služby organizace prostřednictvím svého sociálního fondu.

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD přispělo na provoz služby Podpora samostatného bydlení.
NADACE EURONISA přispěla na pořízení výtvarných potřeb do ambulantních služeb.

Služby Podpora samostatného bydlení a Sociálně terapeutické dílny byly součástí projektu „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862

Potřebujete pomoci?

Neváhejte se na nás kdykoli obrátit