Fokus Turnov z.s.

Zkušební stránka

Na nových stránkách se usilovně pracuje 😀

FOKUS Turnov, z.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je pomáhat občanům s duševním onemocněním a mentálním postižením při jejich začleňování do společnosti.

Prostřednictvím poskytovaných služeb se zaměřujeme na obnovu a získání samostatnosti a odpovědnosti k práci s následným uplatněním na trhu práce, schopnosti sebeobsluhy a komunikaci s ostatními. Pomáháme tak s organizací dne a nabízíme možnosti, jak využít volný čas.

Předsedkyně spolku:

Adresa

Kontaktní informace

Adresa provozovny

PROVOZNÍ DOBA

Ambulantní služby

Sociálně terapeutické dílny, Centrum denních služeb

Podpora samostatného bydlení


„Registrované sociální služby pravidelně podporuje Město Turnov prostřednictvím svého sociálního fondu.“

V roce 2020 nás opět finančně podpoří NADACE EURONISA,
Provoz sociálních služeb Centrum denních služeb, Sociálně terapeutické dílny a Podpora samostatného bydlení je v roce 2020 finančně podpořen Libereckým krajem.
Provoz sociální služby Podpora samostatného bydlení je v roce 2020 podpořen městem Železný Brod.
Provoz sociálních služeb Centrum denních služeb, Sociálně terapeutické dílny a Podpora samostatného bydlení byl v roce 2019 finančně podpořen Libereckým krajem.
Provoz sociální služby Podpora samostatného bydlení byl v roce 2019 podpořen městy Železný Brod a Lomnice nad Popelkou.
„Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862