FOKUS Turnov

Podporujeme lidi s duševním onemocněním na cestě k zotavení

Domů

V ROCE 2024 NÁS FINANČNĚ PODPOŘILI:

Projekt „Podpora a rozvoj sociálních služeb v Libereckém kraji“, registrační číslo CZ.03.02.01/00/22_003/0001885 je podpora registrovaných sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje zapojených do probíhající reformy péče o duševní zdraví (§70 – sociální rehabilitace v terénní a ambulantní formě). Projekt dále podporuje proces deinstitucionalizace (§43 – podpora samostatného bydlení) a zvýšení schopností a dovedností v běžném životě osob se zdravotním postižením (§67 – sociálně terapeutické dílny).

V organizaci FOKUS Turnov byly z projektu podpořeny služby:
Podpora samostatného bydlení (7471836)
Sociálně terapeutické dílny (4661168)
Sociální rehabilitace (9909982)
Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus.

Liberecký kraj finančně přispěl na provoz Sociálně terapeutických dílen, Podpory samostatného bydlení, Centra denních služeb a Sociální rehabilitace.
Město Jilemnice přispělo v roce 2024 ze svého rozpočtu na provoz služby Podpora samostatného bydlení a Sociální rehabilitace. 
Město Železný Brod přispělo v roce 2024 na provoz služby Podpora samostatného bydlení prostřednictvím svého Programu podpory sociálních služeb.
Město Semily přispělo v roce 2024 na provoz služby Podpora samostatného bydlení prostřednictvím svého Programu podpory sociálních služeb.
Město Turnov pravidelně finančně podporuje registrované sociální služby organizace prostřednictvím svého sociálního fondu.
Nadace EURONISA přispěla částkou 10 000 Kč na vybavení klubu sociální rehabilitace Únikový východ pro mládež v psychické krizi z Veřejné sbírky „Pozvedněte slabé!“

V ROCE 2023 NÁS FINANČNĚ PODPOŘILI:

Zaměstnanci a společnost KAMAX darovali částku 55 000 Kč. FOKUS Turnov, z.s. použije peníze na primárně preventivní programy a podporu duševního zdraví mladých lidí na Turnovsku.


Liberecký kraj finančně přispěl na konání destigmatizačních aktivit v rámci festivalu (NE)BLÁZNI, TURNOVE! 2023. Podpora byla hrazena z prostředků projektu „Podpora procesů v rámci reformy péče o duševní zdraví v Libereckém kraji“, registrační číslo CZ.03.02.02/00/22_006/0001329. 


Projekt „Podpora a rozvoj sociálních služeb v Libereckém kraji“, registrační číslo CZ.03.02.01/00/22_003/0001885 je podpora registrovaných sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje zapojených do probíhající reformy péče o duševní zdraví (§70 – sociální rehabilitace v terénní a ambulantní formě). Projekt dále podporuje proces deinstitucionalizace (§43 – podpora samostatného bydlení) a zvýšení schopností a dovedností v běžném životě osob se zdravotním postižením (§67 – sociálně terapeutické dílny).

V organizaci FOKUS Turnov byly z projektu podpořeny služby:
Podpora samostatného bydlení (7471836)
Sociálně terapeutické dílny (4661168)
Sociální rehabilitace (9909982)
Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus.

Město Jilemnice přispělo v roce 2023 ze svého rozpočtu na provoz služby Podpora samostatného bydlení. 
Město Železný Brod přispělo v roce 2023 na provoz služby Podpora samostatného bydlení prostřednictvím svého Programu podpory sociálních služeb.
Liberecký kraj finančně přispěl na provoz Sociálně terapeutických dílen, Podpory samostatného bydlení, Centra denních služeb a Sociální rehabilitace.
Město Turnov pravidelně finančně podporuje registrované sociální služby organizace prostřednictvím svého sociálního fondu.
Nadace EURONISA přispěla částkou 24 000 Kč na vytvoření relaxační zóny na komunitní zahradě, a to z veřejné sbírky Pozvedněte slabé!

V ROCE 2022 NÁS FINANČNĚ PODPOŘILI:

Fokus Turnov, z.s. realizuje projekt č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0015210 Pořízení automobilu pro 9 osob pro zkvalitnění služeb FOKUSu Turnov, z.s. Cílem projektu je nákup automobilu pro 9 osob a tím i vytvoření podmínek pro zkvalitnění sociálních služeb (Centra denních služeb a Sociálně terapeutických dílen). Výsledkem bude možnost navštěvovat společně více zajímavých akcí a míst a tím podpořit rozvoj uživatelů. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Město Jilemnice přispělo v roce 2022 ze svého rozpočtu na provoz služby Podpora samostatného bydlení.
Město Železný Brod přispělo v roce 2022 na provoz služby Podpora samostatného bydlení prostřednictvím svého Programu podpory sociálních služeb.
Liberecký kraj finančně přispěl na provoz Sociálně terapeutických dílen, Podpory samostatného bydlení, Centra denních služeb a Sociální rehabilitace.
Město Turnov pravidelně finančně podporuje registrované sociální služby organizace prostřednictvím svého sociálního fondu.
Město Turnov finančně podpořilo realizaci projektu Komunitní zahrada u Polyfunkčního komunitního centra FOKUS Turnov, z.s. z individuální dotace z rozpočtu města Turnov.

Pořízení automobilu Volkswagen Transporter bylo finančně podpořeno z projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0015210 s názvem “Pořízení automobilu pro 9 osob pro zkvalitnění služeb FOKUSu Turnov, z.s.”, realizovaného v rámci výzvy Integrovaného regionálního operačního programu a na základě veřejné zakázky. 

V ROCE 2021 NÁS FINANČNĚ PODPOŘILI:

Liberecký kraj finančně přispěl na provoz Sociálně terapeutických dílen, Podpory samostatného bydlení a Centra denních služeb.
Město Turnov pravidelně finančně podporuje registrované sociální služby organizace prostřednictvím svého sociálního fondu.
Město Jilemnice přispělo na provoz služby Podpora samostatného bydlení.
Město Železný Brod přispělo na provoz služby Podpora samostatného bydlení.
Nadace EURONISA přispěla na pořízení výtvarných potřeb do ambulantních služeb v rámci projektu „Vstříc potřebným“.

FOKUS Turnov, z. s. byl finančně podpořen z projektu  „Vybavení zázemí pro sociální služby spolku FOKUS Turnov“ CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0014291 v rámci 62. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, Specifický cíl 4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Dodavatelem kompletního vybavení zázemí se stala turnovská firma Zpromotion s.r.o.

Cílem projektu je vybavení novostavby v ulici Skálova pro kvalitní poskytování ambulantních sociálních služeb spolkem FOKUS Turnov. Za tímto účelem zde budou poskytovány služby Centrum denních služeb a Sociálně terapeutické dílny. Záměrem projektu je zajistit adekvátní zázemí pro uživatele a rovněž zaměstnance spolku FOKUS Turnov, z. s. a tím i zlepšení kvality poskytovaných služeb. Zvýšení pohodlí klientů zároveň umožní pracovat s jednotlivci tvořícími komunitu, za účelem zlepšení jejich sociální situace.

   

V ROCE 2020 NÁS FINANČNĚ PODPOŘILI:

Služby Podpora samostatného bydlení a Sociálně terapeutické dílny byly součástí projektu „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862

Potřebujete pomoci?

Neváhejte se na nás kdykoli obrátit