Monitoring komunitních plánů na území Turnovska, Semilska, Jilemnicka a Rokytnicka za rok 2013