Co je to komunitní plánování sociálních služeb?

Dříve či později budeme sociální služby potřebovat.

A jaké to budou, to záležíte hlavně na nás.

 

Důležité odkazy:

Portál plánování sociálních služeb

Komunitní plánování města Jablonec nad Nisou

prace_v_dilne3

 

Komunitní plánování je metoda, která umožňuje zpracovávat plány sociálních služeb tak, aby odpovídaly místním podmínkám a potřebám jednotlivých občanů, v našem případě – uživatelů. Je to otevřený proces pro všechny, kteří chtějí pomoc při hledání důležitých otázek a pak jejich nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb. Důležité na tomto procesu je, že:

  • zapojuje všechny tedy uživatele – současné, ale i budoucí, poskytovatele – to jsou ti co služby provozují a zadavatele – ti co často rozhodují a i financují, do přípravy a uskutečňování plánu sociálních služeb; a tím zvyšuje podíl občanů ( pokud se zapojí ) na rozhodování a na kvalitním vytvoření potřebných služeb v sociální oblasti

 

  • podporuje přirozenou spolupráci mezi lidmi, zvyšuje pocit potřebnosti ve společnosti a umožňuje objevovat nové způsoby lidské práce a potřeb
  • umožňuje obcím více sdružovat své obyvatele, naslouchat jejich potřebám a tím vylepšit i konečný výsledek v poskytování sociálních služeb
  • zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb, to znamená, že rozšiřuje, ale i utlumuje jejich nabídku tak, aby sociální služby odpovídaly místním potřebám a reagovaly na místní odlišnosti
  • zvyšuje efektivitu investovaných finančních prostředků, protože je vynakládá jen na takové služby, které jsou potřebné.


Z výše uvedeného vyplývá, že potřebujeme v tomto procesu zapojit co možná nejvíce uživatelů, potencionálních uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb. Všichni dohromady se pokusíme vytvořit komunitní plán, který zahrne potřeby celého regionu, ve kterém jsme doma a chceme se v něm cítit dobře.


Regiony, kde tvoříme Komunitní plán sociálních služeb a očekáváme Vaši pomoc jsou :

Turnovsko, Semilsko, Jilemnicko, Lomnicko a Rokytnicko

 

 

V regionu Turnovsko pracují čtyři pracovní skupiny:
• skupina zaměřená na potřeby seniorů
• skupina zaměřená na potřeby osob se zdravotním postižením
• skupina zaměřená na potřeby dětí a mládeže
• skupina zaměřená na potřeby osob ohrožených sociálním vyloučením

 

Na pracovních skupinách se schází uživatelé (ti, co sociální službu přijímají), poskytovatelé (ti, co sociální službu provozují) a zadavatelé (ti, co sociální službu zadávají, zřizují či platí).
Tyto tři skupiny účastníků společně jednají, jak co nejlépe naplnit přání a potřeby každé z nich.

Výsledkem je vznik systému sociálních služeb, který odpovídá místním potřebám, reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje, že finanční prostředky na služby jsou efektivně využívány.

 

Účast na pracovních skupinách je otevřená široké veřejnosti. Proto, kdo má zájem se zapojit do diskuze, je srdečně vítán.

 

Každý z nás se může dostat do nepříznivé sociální situace, ve které bude potřebovat sociální službu. Pokud nastane tato chvíle, je důležité, aby potřebná služba byla dosažitelná, kvalitní a spolehlivá.