fokus_logo

 

 

 

FOKUS Turnov, z.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je pomáhat občanům s duševním onemocněním a mentálním postižením při jejich začleňování do společnosti.


Prostřednictvím poskytovaných služeb se zaměřujeme na obnovu a získání samostatnosti a odpovědnosti k práci s následným uplatněním na trhu práce, schopnosti sebeobsluhy a komunikaci s ostatními. Pomáháme tak s organizací dne a nabízíme možnosti, jak využít volný čas.

 

FOKUS Turnov, z.s.  je uživatelům otevřen každý pracovní den od 7.00 do 16.00 hodin

                        Místo poskytování sociálních služeb je v ulici Skálova 84, Turnov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o současném dění ve FOKUSu se dozvíte: Akce spolku

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Registrované sociální služby pravidelně podporuje Město Turnov prostřednictvím svého sociálního fondu.“

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

V roce 2020 nás opět finančně podpoří NADACE EURONISA.


Provoz sociálních služeb Centrum denních služeb, Sociálně terapeutické dílny a Podpora samostatného bydlení je v roce 2020 finančně podpořen Libereckým krajem.

 

Provoz sociálních služeb Centrum denních služeb, Sociálně terapeutické dílny a Podpora samostatného bydlení byl v roce 2019 finančně podpořen Libereckým krajem.

 

Provoz sociální služby Podpora samostatného byldení byl v roce 2019 podpořen městy Železný Brod a Lomnice nad Popelkou.

 

 „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862