fokus_logo

 

 

 

FOKUS Turnov, z.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je pomáhat občanům s duševním onemocněním a mentálním postižením při jejich začleňování do společnosti.


Prostřednictvím poskytovaných služeb se zaměřujeme na obnovu a získání samostatnosti a odpovědnosti k práci s následným uplatněním na trhu práce, schopnosti sebeobsluhy a komunikaci s ostatními. Pomáháme tak s organizací dne a nabízíme možnosti, jak využít volný čas.

 

 

 

 

FOKUS Turnov, z.s.  je uživatelům otevřen každý pracovní den od 8.30 do 15.30 hodin

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Registrované sociální služby pravidelně podporuje Město Turnov prostřednictvím svého sociálního fondu.“

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 17. 2. 2014 poskytujeme novou registrovanou terénní službu Podpora samostatného bydlení. Podprobnosti naleznente na Podpora samostatného bydlení.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOVĚ OTEVŘEN KRÁMEK VÝROBKŮ A DROBNÝCH DÁRKŮ OD UŽIVATELŮ FOKUSU TURNOV

otevírací doba pondělí - čtvrtek 8.00 - 12:00, 13:00 - 15:00, pátek 8:00 - 12:00 hodin

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registrované sociální služby FOKUSU Turnov byly v roce 2015 poskytovány za finanční podpory Libereckého kraje.


Provoz sociálních služeb Centrum denních služeb, Sociálně terapeutické dílny a Podpora samostatného bydlení je v roce 2016 finančně podpořen Libereckým krajem.