fokus_logo

 

 

 

FOKUS Turnov, z.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je pomáhat občanům s duševním onemocněním a mentálním postižením při jejich začleňování do společnosti.


Prostřednictvím poskytovaných služeb se zaměřujeme na obnovu a získání samostatnosti a odpovědnosti k práci s následným uplatněním na trhu práce, schopnosti sebeobsluhy a komunikaci s ostatními. Pomáháme tak s organizací dne a nabízíme možnosti, jak využít volný čas.

 

 

PODĚKOVÁNÍ


Ráda bych poděkovala všem současným spolupracovnicím za skvěle odvedenou práci, především za vynikající organizaci práce a za profesionální přístup k našim uživatelům. FOKUS Turnov, z.s. úspěšně prošel následujícími kontrolami – kontrolou registrace všech sociálních služeb KÚ Libereckého kraje, Inspekcí kvality MPSV, prověrkou účetnictví. FOKUS Turnov, z.s. je stabilním a respektovaným poskytovatelem sociálních služeb, a to nejenom na Turnovsku, ale i na Semilsku, Jilemnicku a Železnobrodsku. Nadále FOKUSu Turnov, z.s. přeji stabilní a profesionální kolektiv, v kterém se budou dobře cítit uživatelé i zaměstnanci.

Luďka Kanclířová - předseda spolku
Dne 11. dubna 2017

 

 

FOKUS Turnov, z.s.  je uživatelům otevřen každý pracovní den od 7.00 do 15.00 hodin

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o současném dění ve FOKUSu se dozvíte: Akce spolku

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Registrované sociální služby pravidelně podporuje Město Turnov prostřednictvím svého sociálního fondu.“

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Registrované sociální služby FOKUSU Turnov byly v roce 2015 poskytovány za finanční podpory Libereckého kraje.


Provoz sociálních služeb Centrum denních služeb, Sociálně terapeutické dílny a Podpora samostatného bydlení byl v roce 2016 finančně podpořen Libereckým krajem.


Provoz sociálních služeb Centrum denních služeb, Sociálně terapeutické dílny a Podpora samostatného bydlení je v roce 2017 finančně podpořen Libereckým krajem.

 

Provoz sociálních služeb Centrum denních služeb, Sociálně terapeutické dílny a Podpora samostatného bydlení je v roce 2018 finančně podpořen Libereckým krajem.

 

 

 „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862